Vibrationer och arkitekturintegrerad konst FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet

Vibrationer och arkitekturintegrerad konst FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet

Digital version finns tillgänglig i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10452 Beställning av tryckt version kan även göras via denna länk.

Om projektet och rapporten:

Kulturhistoriska byggnader moderniseras och underhålls. Stadsbilden som de är en del av förtätas och infrastruktur utvecklas. Förändring­arna ger upphov till olika former av vibrationer och forskning behövs om hur dessa påverkar den historiska konst som kan finnas i byggnaderna. Riksantikvarieämbetet initierade ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) för att ta fram mer kunskap om hur olika former av vibrationer kan påverka konstobjekt. Isolerat från annan påverkan från omgivningen har det undersökt vilken påverkan olika former av byggrelaterade vibrationer kan ha på konst i kulturhistoriska byggnader.

Projektet har utförts i tre etapper och var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet (projektägare) och The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Det har inom de tre etapperna utförts vibrationsprovningar på historiska konstmaterial i laboratorium. Ett vibrationsprovningsförfarande har utvecklats för att bygga upp fakta som gör det möjligt att i framtiden prognostisera vibrationers fak­tiska inverkan på konst. Resultaten från provningarna bidrar till att riskanalyser i framtiden kan bygga på fakta relaterat till respektive material och vibrationsart. Resultaten från provningarna visar en differentierad bild av vibrationers påverkan. En viktig erfarenhet från projektet är att fakta om den arkitekturintegrerade konstens material och tillverkningssätt är central för att hantera vibrationsrelaterade risker.

Som komplement till laboratorieprovning har det inom projektet genomförts regelbundna workshops, vilka har utgjort ett reflekterande och kreativt moment i ett forskningsområde som annars kan bli detaljfokuserat och tekniskt.

Titel: Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader. Riksantikvarieämbetet 2016. Rapporten är författad av Anna Hennigsson, Disent AB och William Wei, The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. ISBN 978-91-7209-785-8 (PDF). ISBN 978-91-7209-784-1 (Tryck).

Visningar: 47

Gör ett inlägg på det här

© 2018   Created by Riksantikvarieämbetet.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor