Information

ICOM-CC Lissabon 2011

Välkommen att dela information och rapporter från ICOM-CC Triennial 16th Conference 19-23 September 2011.

Webbsida: http://www.icom-cc2011.org/
Medlemmar: 9
Senaste aktivitet: Sep 19, 2013

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i ICOM-CC Lissabon 2011 för att lägga till kommentarer!

Kommentar av Thea Winther den 29 September 2011 kl. 11.14

Här kommer referat från några presentationer som fångade mitt intresse.

 

Retuscheringsbeslut med hjälp av ögonrörelsespårning

 

På Tate Britain har de en stor oljemålning av John Martin som utsatts för översvämning vilket resulterade i ett mycket stort bortfall, uppskattningsvis ca 20 % avbilden. Bilden föreställer Vesuvius vulkanutbrott och förstörelse av Pompeji i rätt mörka färger. Konservatorn ställs inför frågan hur kan bilden retuscheras på bästa sätt så att den blir läsbar och att bortfallet stör minst? Inom målerikonserveringen eftersträvas ofta ett neutralt färgfält som binder ihop men inte försöker återskapa det som var innan eftersom det ofta är svårt att exakt veta. Men vad är ett neutralt färgfält? Där finns det många teorier och det är ett forskningsfält i sig. I detta fall tog konserveringen perceptionspsykologin till hjälp och slog sig samman med psykologiska institutionen på London Universitet. De framställde en digital rekonstruktion med fyra stycken bildalternativ; en helt illusionistisk (baserad på äldre sv/v fotografi), en s.k. neutral – en färg, en nedtonad illusionistisk med mildare, mindre mättade färger, en abstraherad illusionistisk där konturer gjorts mjuka. Sedan lät de 20 försökspersoner titta på bilderna med en apparat som läste deras ögonrörelser och visar var och hur länge de ser i bilden. Utifrån resultatet som visade att den neutrala varianten hade flest och längst seendepunkter längs konturen för bortfallet bestämde de sig för att göra en nedtonad illusionistisk retusch. (Experimentet hade kombinerats med en intervju av försökspersonerna). Det här tycker jag var en mycket tveksam slutsats då en digital rekonstruktion är väldigt långt bort från verkligheten, speciellt med den kulör de hade valt för den neutrala bilden. Att den står ut som en störande blaffa är väldigt långt ifrån en målad retusch.   

 

 

Hajen

En mycket underhållande presentation hölls av Ian .D. MacLeod (som emellanåt agerade haj) från Western Australian Museum Collections & Research Centre som beskrev hur 10 000 liter 70 %-ig alkohol ersattes med glycerol för ett naturhistoriskt preparat. Det handlade om en s.k. ”megamouth shark”, ca 5 meter lång, som det bara fanns tre preparat av i världen. Intendenterna var mycket skeptiska och de behövde först visa att det fungerade på mindre hajar som en liten hammarhaj och en revhaj. Därigenom kunde de få fram hur lång tid och vilka halter som behövdes. För de mindre hajarna tog det två månader för glycerolen att ersätta alkoholen. De klarade tranformationen bra med viss palpering av magen, blev mer flexibla och återtog en grå färg. Därefter hade de inlett processen för den stora hajen som överfördes till ett specialbyggt kar och det har nu pågått bytet har pågått under ett år och de räknar med att. Hela processen utförs publikt.

 

Rinnande oljefärg

Konservator Jenny Schulz redogjorde för en studie av två tavlor där färgen efter ett antal år hade börjat rinna för vissa färger. Den ena tavlan var en tavla från 1993 av Otto Piene som började rinna 2000 och den andra från 2001 av Jonathan Meese som började rinna för vissa av färgerna efter fem år. Vad är det som sker i färgen, pågår processen fortfarande och går den att stoppa är frågor som dyker upp. Genom elektrosprej-massspektrometri kunde det konstateras att mediumet är solrosolja, en känt svårtorkad olja. Det kunde också visas att det inte fanns några dubbelbindningar kvar vilket innebär att vidare polymerisation av färglagret (dvs. torkning) inte kan ske. Solrosolja behöver bra torkförhållanden med solljus, torrt klimat och ventilation speciellt om det rör sig om tjocka lager som var fallet här. Under dåliga torkförhållanden skapas i stället en gelstruktur där det efter hand genom en sedimentering av olika beståndsdelar och tillförsel av energi (kan var höjd temperatur, mekaniskt som slag eller ljus) leder till att oljan trycks ut. Det gjordes preliminära tester att tillföra gammastrålning för att pånyttföda torkprocessen men det bedömdes alltför riskabelt. Efter samtal med konstnärerna utfördes behandlingar och överskott av det rinnande bortfördes med plastfolie. Däremot gick det inte dagsläget att stanna processen så regelbunden kontroll, borttagning av rinnande produkter och god förebyggande miljö är viktigt.

 

Kommentar av Gunilla Lagnesjö den 23 September 2011 kl. 16.06

Fredag - och det narmar sig avslut for konferensen, den 16:onde.

En forsta summering paminner om att bevarande, konservering och forvaltning av kulturarv handlar om om ett satt att tanka. Det ar ett integrerat perspektiv som har forgreningar in i samhallets alla delar pa ett eller annat satt.

Foredragen har belyst ett stort antal omraden men andock bara ett litet utsnitt av kulturvardens arbetsfalt. Utbildning, teoretiska modeller, hallbar utveckling, lagstiftning, fallstudier osv osv.

Flera har pekat pa sambandet mellan immateriellt och materiellt kulturarv och foremalen som fysiska formedlare av minnet av det immateriella. Det blir sarskilt tydligt med bevarande av ljud och rorlig bild. En bild sager mer an tusen ord - men for att kunna visa film behover vi dels bevara filmen, dels utrustningen och kunskapen for att visa den. Teknikkonservering tror jag kommer stort inom kort.

Fler reflektioner kommer nar vi som varit har hunnit smalta alla intryck - rapporteras fran en dator utan mitt spraks sarskilda bokstaver - som ni alla noterat.

Kommentar av Gabriella Ericson den 22 September 2011 kl. 8.31

Tisdagens föreläsningar inom ”Preventive conservation” handlade huvudsakligen om tillståndsundersökningar och riskanalyser som verktyg för att planera samlingsförvaltning. Nya och gamla metoder presenterades. I en fallstudie använde man sig av ”Benchmarks in Collections Care” (se www.collectionslink.org.uk/index.cfm/benchmarks/ ) i kombination med Michalskis metod för riskanalys.

 

En ny metod för att utvärdera organisationens riskmedvetenhet och för att få hjälp med att minska riskerna kallas RAPT (Risk Awareness Preservation Tool) och finns på webben: www.raptonline.org.uk

 

En för mig helt ny metod går under namnet QUALY och används inom hälso- och sjukvården i många länder för att göra kostnad-nytta-analyser av olika behandlingar. Metoden har anpassats för samlingsförvaltning men hur utvärderingen går till i detalj var svårt att följa under presentationen, det får vi läsa mer om i konferensartikeln.

 

Gemensamt för presentationerna var ett fokus på värde och tillgängliglighet (significance and access). Båda aspekterna bör tas med i bedömningen och prioriteringen av samlingsarbetet. Flera talare refererade till den australiska handboken i värdering ”Significance 2.0” som finns att ladda ned från www.environment.gov.au/heritage/publications/significance2-0/

Kommentar av Gunilla Lagnesjö den 21 September 2011 kl. 12.33

Under tisdagen presenterades drygt 60 olika föredrag. Som tidigare rapporterats är Preventiv konservering en av de största grupperna och de fortsatte med presentationer under hela dagen. Vi noterade att Högskolan Gotland och deras arbete med inomhusklimat i samarbete med Danmark nämndes. Roligt.

En tydlig trend är att intresset för Moderna material, dvs plast, i alla dess former och användning kommer starkt. Extremt komplicerade problem med bevarande och konserveringsfrågor finns. Något som engagerar hela världen.

Personligen hade jag en hissnande! upplevelse när jag lyssnade på rapporteringen om restaureringen av Kristusstatyn i Rio – snacka om arbetsmiljö. En annan intressant arbetsmiljö och tekniska utmaningar som presenterades var arbetet med dokumentation av ett samtidskonstverk placerat i en saltöken i Australien långt, långt från civilisationen.

Kommentar av Gabriella Ericson den 20 September 2011 kl. 19.44

Så var 2011 års ICOM-CC igång och det är en imponerande uppslutning vid årets konferens - 900 delegater från 70 länder har samlats här i Lissabon, dock med en kraftig övervikt av deltagare från Europa. Arrangörskommitten har också haft det svettigt när de granskat och sållat bland 600 inskickade abstracts för att få fram årets fullmatade program, med många parallella sessioner.

 

”Preventive conservation” är kanske den största arbetsgruppen inom ICOM-CC och den mest populära sessionen på konferensens första dag. I välkomsttalen var den rådande ekonomiska situationen ett återkommande tema och även i denna session återkommer man till den ekonomiska och miljömässiga utmaning som ligger framför oss. Många presentationer har ett hållbarhetstema och vi fick bland annat höra om klimat, riskanalys och beslutsprocesser inom konservering. Till exempel presenterades en intressant studie där man jämförde ett luftkonditionerat rum med ett icke-luftkonditionerat rum på V&A.  Vi fick också höra om RH-variationers påverkan på bemålat trä och ett klargörande bidrag om vibrationer och hur man kan skydda skulpturer från dessa.

 

Kommentar av Ingela Chef Holmberg den 19 September 2011 kl. 15.18

En länk till en blogg från ICOM-CC mötet

http://cenblog.org/artful-science/

 

Medlemmar (9)

 
 
 

© 2018   Created by Riksantikvarieämbetet.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor