Information

Klimat och kulturarv

Välkommen till denna grupp om klimat och kulturarv!

Dagens klimatförändringar har fått märkbara effekter på vårt kulturarv, och mer omfattande effekter är att vänta i framtiden. Effekterna behöver bemötas med olika strategier för att kulturarvet skall kunna bevaras för framtiden.

Denna grupp fungerar som ett digitalt nätverk kring Forum för klimat och kulturarv, som arrangeras återkommande senast i Uppsala 2015, läs mer om Forumet på sidan: http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv/page/forum-for-klimat-och-kulturarv-2015

Webbsida: http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/
Medlemmar: 92
Senaste aktivitet: Nov 16, 2017

Tips på websidor och rapporter om klimatanpassning och kulturarv

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015-2017. Den innehåller aktiviteter som handlar om samverkan och dialog, regler och finansiering samt forskning och utveckling. Ladda gärna ner kortversionen här: RAÄ handlingsplan 2015-2017.pdf

Riksantikvarieämbetets projekt ”Klimatanpassning och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”

http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/klimatanpassning-och-kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse/

Klimatanpassningsportalen

http://www.klimatanpassning.se/

Forskningsprogrammet ”Spara och bevara”, energieffektivisering

http://www.sparaochbevara.se/

UNESCO:s portal om världsarv och klimatförändringar

http://whc.unesco.org/en/climatechange/

Projektarbete om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige, 2016

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/kulturarv-och-klimat.aspx?keyword=kulturarvklimat

Projektarbete om Blekinges kulturmiljöer och översvämning, 2016 http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/publikationer/rapporter/2016/Pages/2016-12.aspx

Samarbetsprojektet Klimatförändringar och kulturarv i Norden, 2010

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701587&dswid=520

EU-projekt CADW i Wales “Climate Change”, 2012

http://cadw.wales.gov.uk/about/partnershipsandprojects/aboutpartners/histenvgroup/climatechange/?lang=en

EU-projektet “Climate for culture”, 2014

http://www.climateforculture.eu/

Riksantikvarens sidor om klimatanpassning

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Klimaendringene-og-kulturminner

NIKU:s sidor om klimatanpassning

http://niku.no/no/bygning/klimaendringer/

Klimatilpasning i norske kommuner

http://www.klimakommune.no/

Heritage and resilience

http://icorp.icomos.org/images/documents/Heritage%20and%20Resilience%20Book%20for%20GP2013%20Disaster%20Management.pdf

Skrift från Länsstyrelserna 2015

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll 

Anpassning genom förebyggande underhåll

Klimatförändringarnas påverkan på kulturhistorisk bebyggelse i Värmland

En samlad bild av nuläge och behov inom klimatanpassningsarbetet ges i SMHI:s rapport "Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat" som tagits fram i samverkan mellan flera myndigheter och aktörer. Kapitlet 9.4 Bebyggelse, byggnader och kulturarv fokuserar på kulturmiljöområdet. I bilaga 18 finns en konsekvensanalys av förslagen.  http://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/underlag-till-kontrollstation-2015-for-anpassning-till-ett-forandrat-klimat-1.79820

Diskussionsforum

Presentationer från årets Forum klimat och kulturarv

Nu är sidan med presentationer från årets Forum klimat och kulturarv, 3-4 maj i Göteborg uppdaterad. …Fortsätt

Taggar: kulturarv, klimatförändringar

Startad av Therese Sonehag Jun 12, 2017.

Anmäl dig till Forum för klimat och kulturarv 2017!

Nu har anmälningssidan öppnat!Mer information om Forum för klimat och kulturarv finns här:…Fortsätt

Startad av Erika Hedhammar Mar 13, 2017.

Boka 3-4 maj Forum klimat och kulturarv

Boka dagarna 3–4 maj 2017, då ni är välkomna till Göteborg ochForum för klimat och kulturarvTemat för Forum för klimat och kulturarv 2017kommer att vara vattnets påverkan på kulturarvet i ett…Fortsätt

Startad av Therese Sonehag Dec 20, 2016.

Kurs i kulturarv/klimatanpassning

Läs i kalendariet om kursen i 15-16 november hos SMHI i Norrköping:…Fortsätt

Startad av Therese Sonehag Sep 12, 2016.

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i Klimat och kulturarv för att lägga till kommentarer!

Kommentar av Erika Hedhammar den 1 September 2017 kl. 9.06

Norska museer och klimatförändringar. Tips på rapport från 2017 http://ryfylkemuseet.no/wp-content/uploads/2016/01/MANUS-nettutgve.pdf 

Kommentar av Therese Sonehag den 15 Maj 2017 kl. 15.52

För att förbättra Klimatanpassningsportalen går SMHI/Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning nu ut med en användarenkät. Enkäten består av åtta frågor och tar cirka fem minuter att besvara.

Riksantikvarieämbetet är en av de medverkande myndigheterna i portalen.

Vi är mycket tacksamma om du själv fyller i enkäten, samt sprider den till dina nätverk. Sista svarsdag är den 24 maj.

Till enkäten

https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=1108434&Pwd=4176956...

Enkäten kommer också att finnas som popup på portalen.

Kommentar av Samuel Karlström den 5 Augusti 2016 kl. 15.03

Rapporten: Blekinges kulturmiljöer- översvämning till följd av ett förändrat klimat publicerades idag. Den undersöker vilka statligt skyddade kulturmiljöer och ett urval övriga kulturmiljöer i Blekinge som hotas av översvämning i ett framtida klimat samt av ras, skred och erosion. I rapporten ges det förslag på övergripande åtgärder som kan genomföras för att skydda kulturmiljöerna inför dessa effekter samt ett förslag på prioriterings-metod som kan användas när man resonerar kring vilka kulturmiljöer som bör prioriteras vid skyddsinsatser. Se Länsstyrelsen i Blekinges hemsida för mer information: http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/publikationer/rapporter/201...

Kommentar av Susanna Carlsten den 1 Juli 2016 kl. 8.44

Det fyra år långa EU projektet EFFESUS Energy Efficiency for EU Historic Districts’ Sustainability avslutades med en konferens i den nederländska staden Dordrecht på midsommarafton 2016. Konferensen modererades av professor Tor Broström. Alla presentationer från projektet hittar du här.

Kulturvård vid Uppsala universitet har deltagit i projektet och bidragit till delar av utvecklingen av det beslutsstödssystem för energieffektivisering i historiska stadsmiljöer som är ett av projektets resultat. Bland annat har Visby varit en av fallstudiestäderna inom projektet. Vill du veta mer om projektet kan du ta del av detta genom att ladda ned en sammanfattning av projektet i bokform eller som film.

Kommentar av Erika Hedhammar den 27 April 2016 kl. 16.58

Nu finns det en rapport från Forum för klimat och kulturarv 21-22 oktober 2015 att ladda ner här: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9668 

Kommentar av Erika Hedhammar den 2 Oktober 2015 kl. 13.49

Vi utökar anmälningstiden för Forum för klimat och kulturarv. Senast den 12 oktober behöver vi din anmälan som görs här https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?PageId=39535&M... 

 

Kommentar av Therese Sonehag den 1 April 2015 kl. 11.18

Till dig som ska arbeta med klimatanpassning, dvs. anpassa verksamheter till ett förändrat klimat startar nu SMHI en grundkurs om klimat och klimatanpassning. Även du som har arbetat med klimatanpassning ett tag, men behöver uppdatera dina kunskaper, är välkommen. 

http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/grundkurs-om-klimat-och-...

Kommentar av Erika Hedhammar den 20 Mars 2015 kl. 10.48

Vi gör nu om denna grupp lite. Framförallt byter vi namnet till "Klimat och kulturarv". Vi tänker oss även att lägga upp mer material om klimat och kulturarv från Riksantikvarieämbetet. Bidra gärna du med material eller frågor!

Kommentar av Susanna Carlsten den 20 November 2014 kl. 11.26

Kurs på halvdistans om energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader

Uppsala universitet Campus Gotland ger under vårterminen en kurs i energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kursen ges på halvdistans med en studietakt på 25 % vilket innebär att den lätt kan kombineras med arbete på annan ort. I den bifogade PDF-filen hittar du mer information.

Kurs%20i%20energieffektivisering.pdf

Varmt välkommen med din ansökan på www.antagning.se!

Kommentar av Susanna Carlsten den 18 Mars 2014 kl. 10.06

Climate for Culture

Slutkonferens öppen för allmänheten, München 9-10 Juli 2014

På talarlistan finns bl.a. Jonathan Ashley Smith, Johanna Leissner, Guy Brasseur och Susanna Mourato.

Mer information kommer inom kort.

http://www.climateforculture.eu/

 
 
 

© 2018   Created by Riksantikvarieämbetet.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor