Information

Klimat och kulturarv

Välkommen till denna grupp om klimat och kulturarv!

Dagens klimatförändringar har fått märkbara effekter på vårt kulturarv, och mer omfattande effekter är att vänta i framtiden. Effekterna behöver bemötas med olika strategier för att kulturarvet skall kunna bevaras för framtiden.

Denna grupp fungerar som ett digitalt nätverk kring Forum för klimat och kulturarv, som arrangeras återkommande senast i Uppsala 2015, läs mer om Forumet på sidan: http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv/page/forum-for-klimat-och-kulturarv-2015

Webbsida: http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/
Medlemmar: 92
Senaste aktivitet: 9 Apr

Tips på websidor och rapporter om klimat och kulturarv

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015-2017. Den innehåller aktiviteter som handlar om samverkan och dialog, regler och finansiering samt forskning och utveckling. Ladda gärna ner kortversionen här: RAÄ handlingsplan 2015-2017.pdf

Generellt, klimat och kulturarv

Riksantikvarieämbetets sidor om klimat- och energifrågor:

https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/

Klimatanpassningsportalen

http://www.klimatanpassning.se/

Forskningsprogrammet ”Spara och bevara”, energieffektivisering

http://www.sparaochbevara.se/

UNESCO:s portal om världsarv och klimatförändringar

http://whc.unesco.org/en/climatechange/

Riksantikvarens sidor om klimatanpassning

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Klimaendringene-og-kulturminner

NIKU:s sidor om klimatanpassning

http://niku.no/no/bygning/klimaendringer/

Klimatilpasning i norske kommuner

http://www.klimakommune.no/

En samlad bild av nuläge och behov inom klimatanpassningsarbetet ges i SMHI:s rapport "Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat" som tagits fram i samverkan mellan flera myndigheter och aktörer. Kapitlet 9.4 Bebyggelse, byggnader och kulturarv fokuserar på kulturmiljöområdet. I bilaga 18 finns en konsekvensanalys av förslagen.  http://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/underlag-till-kontrollstation-2015-for-anpassning-till-ett-forandrat-klimat-1.79820

Exempel, klimat och kulturarv

Kunskapssammanställning om ekosystembaserad klimatanpassning bl.a. Kulturmiljö (sidan 35 ff),

Ekosystembaserad klimatanpassning (2017)

Masteruppsats, Hälsingegårdar och skogsbrandrisk i ett förändrat klimat

"Världsarvet Hälsingegårdar, vegetationsbrand och varsam klimatanpassning Gammelgården och Bommars idag och i ett framtida klimat - en geografisk riskanalys (2016)"

Med hjälp av 15 illustrativa exempel pekar Unesco på de adderande effekter klimatförändringar har på miljöer som utsätts för massturism.

World Heritage and Tourism in a Changing Climate

Världsarven som illustrerande exempel. I denna studie från 2007 visas 26 exempel på klimatpåverkan som redan hänt eller förväntas hända. 

Case Studies on Climate Change and World Heritage

Projektarbeten, klimat och kulturarv

Projektarbete om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige, 2016

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/kulturarv-och-klimat.aspx?keyword=kulturarvklimat

Projektarbete om Blekinges kulturmiljöer och översvämning, 2016 http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/publikationer/rapporter/2016/Pages/2016-12.aspx

Samarbetsprojektet Klimatförändringar och kulturarv i Norden, 2010

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701587&dswid=520

Adapt Northern Heritage 2017-2020 arbetar med klimatplanering av kulturmiljöer i norra Europa,

http://adaptnorthernheritage.interreg-npa.eu/

Riksantikvaren startade 2017 ett projekt för att övervaka konsekvenserna av klimatförändringar på skyddad bebyggelse bl.a. världsarven Røros og Bryggen i Bergen, 

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Vil-klima-overvaake-gamle-bygninger

Riksantikvaren genomförde 2014 en risk- och sårbarhetsbedömning av ett 10-tal kulturmiljöer i Aurland, ett område i Norge som drabbats av flera ras, skred och översvämningar:

Direktlänk till rapport om klimatprojektet i Aurland kommun, Norge

EU-projektet “Climate for culture”, 2014

http://www.climateforculture.eu/

NOAH’s ARK Project

Global Climate Change Impact on Built Heritage and Cultural Landscapes

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/heritage/research/projects/project-archive/noahs-ark-project

Projektet publicerade bl.a. en sammanställning, Atlas, över klimatförändringarnas påverkan i Europa och effekterna de får på kulturarv:

http://www.anthempress.com/the-atlas-of-climate-change-impact-on-european-cultural-heritage-pb

Risk- och sårbarhetsbedömningar av kulturarv i ett förändrat klimat

Historic Environment Scotland har gjort en risk- och sårbarhetsbedömning av sina drygt 300 fastigheter utifrån risk för ras, skred, erosion och översvämningar:

https://www.historicenvironment.scot/archives-and-research/publications/publication/?publicationId=55d8dde6-3b68-444e-b6f2-a866011d129a

ICROM´s Guide for Risk management kan användas för risk- och sårbarhetsbedömningar för kulturarv i ett förändrat klimat:

https://www.iccrom.org/publication/guide-risk-management

Vägledningar, klimat och kulturarv

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll 

Anpassning genom förebyggande underhåll

Klimatförändringarnas påverkan på kulturhistorisk bebyggelse i Värmland

Diskussionsforum

Presentationer från årets Forum klimat och kulturarv

Nu är sidan med presentationer från årets Forum klimat och kulturarv, 3-4 maj i Göteborg uppdaterad. …Fortsätt

Taggar: kulturarv, klimatförändringar

Startad av Therese Sonehag Jun 12, 2017.

Anmäl dig till Forum för klimat och kulturarv 2017!

Nu har anmälningssidan öppnat!Mer information om Forum för klimat och kulturarv finns här:…Fortsätt

Startad av Erika Hedhammar Mar 13, 2017.

Boka 3-4 maj Forum klimat och kulturarv

Boka dagarna 3–4 maj 2017, då ni är välkomna till Göteborg ochForum för klimat och kulturarvTemat för Forum för klimat och kulturarv 2017kommer att vara vattnets påverkan på kulturarvet i ett…Fortsätt

Startad av Therese Sonehag Dec 20, 2016.

Kurs i kulturarv/klimatanpassning

Läs i kalendariet om kursen i 15-16 november hos SMHI i Norrköping:…Fortsätt

Startad av Therese Sonehag Sep 12, 2016.

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i Klimat och kulturarv för att lägga till kommentarer!

Kommentar av Therese Sonehag den 9 April 2018 kl. 15.10

Jag har lagt till en del nyheter, rubricerat länkarna och uppdaterat gamla länkar. Nyheter hittar du under Exempel, Projektarbeten och Risk- och sårbarhetsbedömningar klimat och kulturmiljö.

Kommentar av Erika Hedhammar den 1 September 2017 kl. 9.06

Norska museer och klimatförändringar. Tips på rapport från 2017 http://ryfylkemuseet.no/wp-content/uploads/2016/01/MANUS-nettutgve.pdf 

Kommentar av Therese Sonehag den 15 Maj 2017 kl. 15.52

För att förbättra Klimatanpassningsportalen går SMHI/Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning nu ut med en användarenkät. Enkäten består av åtta frågor och tar cirka fem minuter att besvara.

Riksantikvarieämbetet är en av de medverkande myndigheterna i portalen.

Vi är mycket tacksamma om du själv fyller i enkäten, samt sprider den till dina nätverk. Sista svarsdag är den 24 maj.

Till enkäten

https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=1108434&Pwd=4176956...

Enkäten kommer också att finnas som popup på portalen.

Kommentar av Samuel Karlström den 5 Augusti 2016 kl. 15.03

Rapporten: Blekinges kulturmiljöer- översvämning till följd av ett förändrat klimat publicerades idag. Den undersöker vilka statligt skyddade kulturmiljöer och ett urval övriga kulturmiljöer i Blekinge som hotas av översvämning i ett framtida klimat samt av ras, skred och erosion. I rapporten ges det förslag på övergripande åtgärder som kan genomföras för att skydda kulturmiljöerna inför dessa effekter samt ett förslag på prioriterings-metod som kan användas när man resonerar kring vilka kulturmiljöer som bör prioriteras vid skyddsinsatser. Se Länsstyrelsen i Blekinges hemsida för mer information: http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/publikationer/rapporter/201...

Kommentar av Susanna Carlsten den 1 Juli 2016 kl. 8.44

Det fyra år långa EU projektet EFFESUS Energy Efficiency for EU Historic Districts’ Sustainability avslutades med en konferens i den nederländska staden Dordrecht på midsommarafton 2016. Konferensen modererades av professor Tor Broström. Alla presentationer från projektet hittar du här.

Kulturvård vid Uppsala universitet har deltagit i projektet och bidragit till delar av utvecklingen av det beslutsstödssystem för energieffektivisering i historiska stadsmiljöer som är ett av projektets resultat. Bland annat har Visby varit en av fallstudiestäderna inom projektet. Vill du veta mer om projektet kan du ta del av detta genom att ladda ned en sammanfattning av projektet i bokform eller som film.

Kommentar av Erika Hedhammar den 27 April 2016 kl. 16.58

Nu finns det en rapport från Forum för klimat och kulturarv 21-22 oktober 2015 att ladda ner här: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9668 

Kommentar av Erika Hedhammar den 2 Oktober 2015 kl. 13.49

Vi utökar anmälningstiden för Forum för klimat och kulturarv. Senast den 12 oktober behöver vi din anmälan som görs här https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?PageId=39535&M... 

 

Kommentar av Therese Sonehag den 1 April 2015 kl. 11.18

Till dig som ska arbeta med klimatanpassning, dvs. anpassa verksamheter till ett förändrat klimat startar nu SMHI en grundkurs om klimat och klimatanpassning. Även du som har arbetat med klimatanpassning ett tag, men behöver uppdatera dina kunskaper, är välkommen. 

http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/grundkurs-om-klimat-och-...

Kommentar av Erika Hedhammar den 20 Mars 2015 kl. 10.48

Vi gör nu om denna grupp lite. Framförallt byter vi namnet till "Klimat och kulturarv". Vi tänker oss även att lägga upp mer material om klimat och kulturarv från Riksantikvarieämbetet. Bidra gärna du med material eller frågor!

Kommentar av Susanna Carlsten den 20 November 2014 kl. 11.26

Kurs på halvdistans om energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader

Uppsala universitet Campus Gotland ger under vårterminen en kurs i energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kursen ges på halvdistans med en studietakt på 25 % vilket innebär att den lätt kan kombineras med arbete på annan ort. I den bifogade PDF-filen hittar du mer information.

Kurs%20i%20energieffektivisering.pdf

Varmt välkommen med din ansökan på www.antagning.se!

 
 
 

© 2018   Created by Riksantikvarieämbetet.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor