Information

Samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsvård. Avsikten är att ha ett årligt möte med ett aktuellt tema inom området samlingsförvaltning.

Medlemmar: 126
Senaste aktivitet: 2 Feb

Diskussionsforum

Magisterprogram i kulturvård Uppsala universitet Campus Gotland ht 2015

Höstens kurser:"Klimat, energi och kulturarv" 15 hp"Bevara, använda, utveckla - kulturarvet som samhällsresurs" 15 hpMer information och kontakt i bilagan!Fortsätt

Startad av Mattias Legnér 16 Jan.

Konferensen "Riskhantering och kulturvård" 1-3 december 2014

Nu är program och anmälningssida till konferensen "Riskhantering och kulturvård" färdig.…Fortsätt

Startad av Erika Hedhammar Sep 22, 2014.

Kurser om lokalvård i kulturhistoriska miljöer 1 Svar 

Vi får ibland frågor om utbildningar för lokalvårdare om städning i kulturhistoriska miljöer och undrar: vilka ger sådana kurser?Fortsätt

Startad av Gabriella Ericson. Senaste svar av Lotti Benjaminson Aug 5, 2013.

Böcker om samlingsförvaltning 2 Svar 

Temat för årets Samlingsforum är ”God samlingsförvaltning”. Här är några tips på böcker om samlingsförvaltning.Collections Management: A Practical Guide, utgiven av Collections Trust ger en bra…Fortsätt

Startad av Gabriella Ericson. Senaste svar av Gabriella Ericson Maj 13, 2013.

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i Samlingsforum för att lägga till kommentarer!

Kommentar av Gabriella Ericson den 2 Februari 2015 kl. 17.47

Assessing Museum Collections är en publikation och ett verktyg från nederländska Cultural Heritage Agence (RCE) om värdering och betydelse av museisamlingar. Här finns den att läsa i engelsk översättning:

http://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/assessing-museum-collections

Kommentar av Gabriella Ericson den 22 September 2014 kl. 11.02

Ny standard om ljus

Nu finns en nyutgiven teknisk specifikation om ljus "Conservation of cultural property - guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions". Finns att köpa hos SIS: http://www.sis.se/hem-och-hush%C3%A5ll-underh%C3%A5llning-sport/kon...

Kommentar av Gabriella Ericson den 11 September 2014 kl. 15.27

På Museum of Londons hemsida kan man ladda ned arbetsmaterial för självstudier om flera viktiga aspekter av god samlingsförvaltning:

- Emergency planning,

- Handling museum objects

- Museum pests

- Packing museum objects for storage

- Packing museum objects for moving.

Se: http://www.museumoflondon.org.uk/collections-research/conservation-collection-care/

Kommentar av Gabriella Ericson den 1 September 2014 kl. 16.57

Välkommen till Samlingsforum 2014 om ljus!

Den 6-7 november går Samlingsforum av stapeln på Västerbottens museum i årets europeiska kulturhuvudstad Umeå.

Temat i år är ljus på museet. Här kan du ladda ned ett preliminärt program http://www.raa.se/enskild-kalenderhandelse/samlingsforum-2014/ och här är en länk direkt till anmälningssidan: http://www.delegia.com/samlingsforum2014
 
I år arrangeras Samlingsforum av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Västerbottens museum, Riksutställningar och Riksförbundet Sveriges Museer.
Kommentar av Gabriella Ericson den 16 April 2014 kl. 13.03

Välkomna till seminarium om "Energy and Museums"

Den 14 maj kl. 13-17 håller Tim Padfield och Poul Klenz Larsen i ett seminarium om energieffektiva museiklimat, arrangerat av Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetet. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser begränsat. Läs mer om programmet och anmälan i inbjudan:

http://www.nationalmuseum.se/sv/Forskning/Seminarier-och-forelasnin...

Kommentar av Gabriella Ericson den 28 Mars 2014 kl. 8.53

Råd och tips från CCI

Canadian Conservation Institute (CCI) har nu lagt ut de flesta av sina Technical Bulletins för gratis nedladdning: http://www.cci-icc.gc.ca/publications/category-categorie-eng.aspx?id=18

Även rapporter från symposier finns nu som pdf:er på webben: http://www.cci-icc.gc.ca/publications/category-categorie-eng.aspx?id=19

Sedan tidigare finns även CCI Notes, faktablad med råd och tips: http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/index-eng.aspx

Kommentar av Gabriella Ericson den 4 Mars 2014 kl. 10.34

Välkommen till Samlingsforum 2014 med temat ”ljus på samlingen” den 6-7 november på Västerbottens museum i Umeå. Vi söker nu bidrag till Öppet forum. Läs mer i inbjudan: http://www.raa.se/enskild-kalenderhandelse/samlingsforum-2014/

Kommentar av Gabriella Ericson den 14 Februari 2014 kl. 10.56

Rapport från Samlingsforum 2013

Nu finns en rapport med abstract, bilder och länkar från Samlingsforum om god samlingsförvaltning på Värmlands Museum i november förra året: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6604

Flera av powerpoint-presentationerna hittar du dessutom via länken här till höger.

Kommentar av Gabriella Ericson den 7 Februari 2014 kl. 15.27

Museikonferensen "Museer i en ny värld" som hölls på Kulturdepartementet den 5 februari finns filmad här:

http://www.regeringen.se/sb/d/17596/a/231993

Kommentar av Gabriella Ericson den 21 Januari 2014 kl. 10.58

Samlingsforum 2014 - ljus på samlingen

Årets Samlingsforum den 6-7 november arrangeras i samarbete med Västerbottens museum i Kulturhuvudstadsårets Umeå och kommer att ha fokus på ljus i museer.  Anslaget är brett med olika perspektiv på ljus, bland annat gestaltning, upplevelse, bevarande, ljusåldringsförsök med mera. Program och inbjudan kommer senare.

 

Innan dess är det en annan intressant konferens om LED och museer i Köpenhamn. Det Tekniska Universitet i Köpenhamn, Department of Photonics Engineering, arrangerar en konferens om "Museum Lighting and LED Technology" 19 mars 2014. Här är programmet: http://www.conferencemanager.dk/ledconf/the-conference.html