Information

Samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsvård. Avsikten är att ha ett årligt möte med ett aktuellt tema inom området samlingsförvaltning.

Medlemmar: 115
Senaste aktivitet: 14 Aug

Diskussionsforum

Kurser om lokalvård i kulturhistoriska miljöer 1 Svar 

Vi får ibland frågor om utbildningar för lokalvårdare om städning i kulturhistoriska miljöer och undrar: vilka ger sådana kurser?Fortsätt

Startad av Gabriella Ericson. Senaste svar av Lotti Benjaminson Aug 5, 2013.

Böcker om samlingsförvaltning 2 Svar 

Temat för årets Samlingsforum är ”God samlingsförvaltning”. Här är några tips på böcker om samlingsförvaltning.Collections Management: A Practical Guide, utgiven av Collections Trust ger en bra…Fortsätt

Startad av Gabriella Ericson. Senaste svar av Gabriella Ericson Maj 13, 2013.

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i Samlingsforum för att lägga till kommentarer!

Kommentar av Gabriella Ericson den 16 April 2014 kl. 13.03

Välkomna till seminarium om "Energy and Museums"

Den 14 maj kl. 13-17 håller Tim Padfield och Poul Klenz Larsen i ett seminarium om energieffektiva museiklimat, arrangerat av Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetet. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser begränsat. Läs mer om programmet och anmälan i inbjudan:

http://www.nationalmuseum.se/sv/Forskning/Seminarier-och-forelasnin...

Kommentar av Gabriella Ericson den 28 Mars 2014 kl. 8.53

Råd och tips från CCI

Canadian Conservation Institute (CCI) har nu lagt ut de flesta av sina Technical Bulletins för gratis nedladdning: http://www.cci-icc.gc.ca/publications/category-categorie-eng.aspx?id=18

Även rapporter från symposier finns nu som pdf:er på webben: http://www.cci-icc.gc.ca/publications/category-categorie-eng.aspx?id=19

Sedan tidigare finns även CCI Notes, faktablad med råd och tips: http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/index-eng.aspx

Kommentar av Gabriella Ericson den 4 Mars 2014 kl. 10.34

Välkommen till Samlingsforum 2014 med temat ”ljus på samlingen” den 6-7 november på Västerbottens museum i Umeå. Vi söker nu bidrag till Öppet forum. Läs mer i inbjudan: http://www.raa.se/enskild-kalenderhandelse/samlingsforum-2014/

Kommentar av Gabriella Ericson den 14 Februari 2014 kl. 10.56

Rapport från Samlingsforum 2013

Nu finns en rapport med abstract, bilder och länkar från Samlingsforum om god samlingsförvaltning på Värmlands Museum i november förra året: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6604

Flera av powerpoint-presentationerna hittar du dessutom via länken här till höger.

Kommentar av Gabriella Ericson den 7 Februari 2014 kl. 15.27

Museikonferensen "Museer i en ny värld" som hölls på Kulturdepartementet den 5 februari finns filmad här:

http://www.regeringen.se/sb/d/17596/a/231993

Kommentar av Gabriella Ericson den 21 Januari 2014 kl. 10.58

Samlingsforum 2014 - ljus på samlingen

Årets Samlingsforum den 6-7 november arrangeras i samarbete med Västerbottens museum i Kulturhuvudstadsårets Umeå och kommer att ha fokus på ljus i museer.  Anslaget är brett med olika perspektiv på ljus, bland annat gestaltning, upplevelse, bevarande, ljusåldringsförsök med mera. Program och inbjudan kommer senare.

 

Innan dess är det en annan intressant konferens om LED och museer i Köpenhamn. Det Tekniska Universitet i Köpenhamn, Department of Photonics Engineering, arrangerar en konferens om "Museum Lighting and LED Technology" 19 mars 2014. Här är programmet: http://www.conferencemanager.dk/ledconf/the-conference.html

Kommentar av Gabriella Ericson den 16 Januari 2014 kl. 16.56

Knowledge for Collections

RCE (Cultural Heritage Agency of the Netherlands) har under lång tid arbetat med forskning och utveckling inom samlingsförvaltning och har nu en site ” Knowledge for Collections” där över 60 projekt presenteras http://www.kennisvoorcollecties.nl/en/researchagenda/

(Man kan klicka på "sitemap" för en överblick)

Kommentar av Gabriella Ericson den 4 December 2013 kl. 10.29

ICOM Code of Ethics for Natural History Museums

ICOM har sedan länge etiska regler för museer som också finns översatta till svenska: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/sweden.pdf

Nu finns även ICOM Code of Ethics for Natural History Museums som behandlar områden som är specifika för naturhistoriska museer. Det handlar till exempel om frågor kring mänskliga kvarlevor, spridning av vetenskaplig information, insamling, förvaring och återlämnande. http://icom.museum/uploads/media/nathcode_ethics_en.pdf

 

Kommentar av Gabriella Ericson den 2 December 2013 kl. 9.13

Materialtestning för utställning och förvaring

En del material avger ämnen som kan skada museiföremål om de förvaras i ett slutet utrymme som till exempel en museimonter. The British Museum har nu publicerat en databas över material som museet testat under de senaste fem åren. Testen som utförts är dels det så kallade Oddy-testet, samt för papper och textilier även pH-test.

Ett Oddy test är ett accelererat korrosionstest. I testet används tre metaller,  silver, koppar och bly, som är känsliga för olika föroreningar. Mer om Oddy-testet kan man läsa i British Museums publikation Selection of materials for the Storage or Display of Museum Objects, som nu finns att ladda ned gratis: http://www.britishmuseum.org/pdf/OP_111%20selection_of_materials_fo...

Länk till The British Museum och databasen: http://www.britishmuseum.org/research/publications/research_publica...

Kommentar av Gabriella Ericson den 28 November 2013 kl. 16.24

Tack all ni som gjorde årets Samlingsforum till ett så lyckat och inspirerande seminarium! I högerspalten finns en länk till några av Powerpoint-presentationerna.

En sammanfattande rapport med abstract och länkar kommer i januari. 

 

Medlemmar (115)