Information

Samlingsförvaltning

Välkommen att lämna kommentarer och tips till vår idé- och kunskapsbank!

Medlemmar: 78
Senaste aktivitet: 27 Mar

God samlingsförvaltning

Här är man välkommen att lämna kommentarer och synpunkter. Läs mer på sidan Hur man kan hjälpa till här till höger.

I Sverige finns ett stort och viktigt kulturarv där miljoner av föremål i samlingen visar på mångfalden inom historien, konsten och vetenskapen. Det är vårt ansvar att bevara och tillgängliggöra dessa för samtiden och för framtiden.

Denna grupp riktar sig till alla som förvaltar en samling. Det kan vara ett museum, en kyrka eller en hembygdsgård. Många av frågorna och behoven av råd liknar varandra oavsett ägarförhållande och struktur. 

 

Vad är God samlingsförvaltning?

God samlingsförvaltning innebär att man har en helhetssyn på arbetet med samlingar. Man utvecklar och vårdar, skapar information om föremålen/samlingen samt ger publiken möjlighet att använda och lära sig av dem.

Målet med God samlingsförvaltning är att samlingarna:

-         inte skadas

-         används

-         är kända 

God samlingsförvaltning innebär att man balanserar mellan de olika behov som finns i arbetet med att förvalta en samling, att man arbetar aktivt med detta samt att samlingsförvaltningen bedrivs på en rimlig nivå.

God samlingsförvaltning är inte statiskt. Det är ett långsiktigt och ett ständigt pågående arbete.

  

Hur arbetar man med God samlingsförvaltning?

I arbetet med God samlingsförvaltning krävs att man arbetar utifrån ett holistiskt, integrerat, proportionerligt och hållbart arbetssätt.

Integrerat - God samlingsförvaltning är integrerat i organisationens uppdrag, alla arbetar mot samma mål. Samlingsförvaltningsfrågor tas med i alla beslut och hela personalen deltar i arbetet att nå detta.

Holistiskt - Det är viktigt med en helhetssyn. Ett föremål i en samling skall ha en god förvaltning i alla led, från nyanskaffning, vård, utställningar till gallring. 

Proportionerlig - God samlingsförvaltning handlar om en fortgående och förädlande process som ska ligga i linje med organisationens kunskap och förmåga, realistiskt gällande tid och pengar samt utifrån behov och förväntningar.

Hållbart - Med hänseende till miljö, ekonomi och socialt intresse.

 

Vad gör Riksantikvarieämbetet för att stötta/bidra till God samlingsförvaltning?

 

Omvärldsbevaka samt skaffa en överblick: Tar reda på vad som händer runt om i världen som kan påverka och bidra till att samlingsförvaltningen kan bli bättre. Har en god uppfattning om vilka behov samlingsförvaltare i Sverige har och kännedom om vilka som gör vad.

Exempel: Dialog med samlingsförvaltare, håller oss uppdaterade inom områden som rör samlingsförvaltning via Web, sociala medier och litteratur, deltar i nationella och internationella konferenser.

 

Nätverksbyggande: Stöttar nätverk inom samlingsförvaltning och skapar nya där behov finns. 

Exempel: Arrangerar ett årligt seminarium om samlingsförvaltning: Samlingsforum, driver webforumet Kulturvårdsforum. driver nätverk som bygger på specifika frågor inom samlingsvård som PRE-MAL, Färgforum och nätverket för Marinarkeologisk konservering osv.

 

Kunskapsuppbyggnad: Arbetar med kunskapsuppbyggnad inom samlingsförvaltning genom forskning och utvecklingsprojekt.

Exempel: Studerat flamskyddsmedlens påverkan på textila fibrer, hopfogning av plast. Se vidare aktuella projekt

 

Kunskapsspridning: Arbetar för att den kunskap och erfarenhet som finns om samlingsförvaltning blir känd och används.

Exempel: Medverkar vid seminarier och utbildningar, tillgängliggör litteratur via SAMLA på hemsidan, publicerar en serie med Vårda väl-blad som ger en kortfattad information om något specifikt ämne. Översätter och tillgängliggör verktyg inom samlingsförvaltning som Benchmarks in Collections Care.

 

 

Diskussionsforum

Vibration i museibyggnader 1 Svar 

Hej!På Vadsbo museum i Mariestad inhyses samlingen i den lokal som vibrerar kraftigt på grund av den näraliggande trafiken. Vi undrar nu om det finns riktvärden för vibrationer i museibyggnader som…Fortsätt

Taggar: Vibration

Startad av Alissa Anderson. Senaste svar av Thomas Gütebier Okt 1, 2015.

Memori dosimeter

Är det något museum i Sverige som har provat eller funderar på att prova en Memori dosimeter? Mätaren är tänkt att detektera luftföroreningar och syrahaltiga ämnen i inomhusluften kring de…Fortsätt

Taggar: luftföroreningar, samlingsförvaltning, preventiv konservering, klimatkontroll

Startad av Alissa Anderson Aug 5, 2015.

Digital mätning av fukt/temp/ljus etc

Vi på Sörmlands museum arbetar med Hanwellmätare och måste nu uppdatera våra mätare för dyra pengar. Frågan är vad som anses vara de bästa för närvarande på marknaden. Ska vi fortsätta med Hanwell…Fortsätt

Startad av Gudrun Anselm Apr 29, 2013.

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i Samlingsförvaltning för att lägga till kommentarer!

Kommentar av Malin Borin den 19 November 2015 kl. 9.04

MICROFADING WORKSHOP

Göteborgs konstmuseum 29 februari 2016

Välkommen till en heldags seminarium och workshop som handlar om konservatorns möjlighet att ge mer välgrundade anvisningar om ljusnivåer i museimiljö med hjälp av Microfading Testing (MFT) som verktyg

Seminarium och workshop hålls på engelska, därför är även programmet på engelska.

Klicka HÄR för information om program, anmälan, plats och tider

Kommentar av Ingela Chef Holmberg den 22 September 2015 kl. 15.28
Nu finns Spectrum på svenska att ladda ner från Riksantikvarieämbetets hemsida. www.raa.se/spectrum.
Spectrum är en standard inom samlingsförvaltning. Genom att använda spectrum kan man få stöd i arbetet med föremål och objekt inom ett museum m.m.
 
 
 

© 2017   Created by Riksantikvarieämbetet.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor