Sten, betong & murala tekniker

Information

Sten, betong & murala tekniker

En tvärvetenskaplig grupp där medlemmarna kan delge varandra länkar, litteraturtips, nya projekt och forskningsrön, diskutera eller ställa teknik- och materialfrågor om allt inom områdena sten, betong och murala tekniker. 

Medlemmar: 74
Senaste aktivitet: 4 Maj

http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/index.html

I Riksantikvarieämbetets bokhandel kan du beställa böcker och pdf:er. Här följer exempel på tillgängliga titlar:

-Medeltida stenskulpturer på Gotland

-Runstensvittring under de senaste 400 åren

-Analys-metall, trä, läder, sten

-Vård av gravstenar

-Kalkputs 1 & 2

-Kalkputs 1980-1990

-Skeppsristningar på Gotland

-Spån, puts och solbänk

-Vård av hällristningar

-The future of Rock art

-Hällristningar i gränsbygd

-The Vacamonica sympsoiums 2001-2002

-Removal of damaging conservation treatments on mural paintings

-Non-destructive field tests in stone conservation

-Adoptera ett framtidsminne

-2.3 Stuckatur.Rekonstruktion av taket i rum 3:G (Byggnadshyttan Mälsåker)

Diskussionsforum

Ny publikation från EwaGlos Project -Kommunikation kring muralmålningar 1 Svar 

Ny publikation för dig som arbetat med inventering, vårdplanering och kommunikation kring målningar på puts i våra kyrkor är nu tillgänglig.Publikation från ett EU-projektet EwaGloss, mer info via…Fortsätt

Startad av Anna Henningsson. Senaste svar av Gunnel Rosenquist Apr 26, 2016.

Behöver vi en svensk version av ICOMOS-ISCS : Illustrated glossary on stone deterioration patterns?

Behöver vi en svensk version av ICOMOS-ISCS : Illustrated glossary on stone deterioration patterns?Läs mer under diskussionen "Definitioner av stenmaterials nedbrytningsprocesser – vad är en skada?":…Fortsätt

Startad av Anna Henningsson Apr 14, 2014.

Materialguiden Kalk

Hej Vi kommer att gå igenom och uppdatera materialguidens innehåll i materialet Kalk under 2011 och jag vill gärna ha in saker som bör vara med och om det är något som inte verkar stämma och i så…Fortsätt

Startad av Stefan Lindgren Feb 8, 2011.

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i Sten, betong & murala tekniker för att lägga till kommentarer!

Kommentar av Helen Simonsson den 24 Maj 2017 kl. 16.44

Kommentar av Helen Simonsson den 22 Augusti 2016 kl. 15.28

Nu är det snart dags för den 13:e internationella konferensen om sten, stenvittring, konservering och förvaltning av kulturarvsobjekt (byggnadsminnen, fornlämningar, monument och kyrkor) som innehåller sten. Konferensen hålls vart fjärde år och brukar ha ca 270 deltagare och presentera ca 150 vetenskapliga artiklar. Värd för årets konferens är the University of the west of Scotland. Konferensen pågår mellan den 6-10 september. Anmälan/registrering till konferensen görs här: https://sites.google.com/site/sc16test/

Kommentar av Helen Simonsson den 30 April 2015 kl. 15.13

Nu kan man ladda ner Eva Ernfridssons rapport: "Mikroorganismer, konservering och förmedling av Nämforsens hällristningar" http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/8279

Kommentar av Helen Simonsson den 1 April 2015 kl. 16.46

Nu går det bra att anmäla sig till vår konferens om rengöring och dokumentation av ristad sten i Nämforsen den 6-8 maj 2015 (program kommer nästa vecka): http://www.raa.se/enskild-kalenderhandelse/konferens-ren-sten/

Kommentar av Helen Simonsson den 5 Februari 2015 kl. 17.44

Nu finns Riksantikvarieämbetets nya informationsblad om rengöring av sten att ladda ner från Samla: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7925

Kommentar av Helen Simonsson den 25 November 2014 kl. 11.29

Nu finns Riksantikvarieämbetets nya informationsblad om underhåll av kalkputsfasader att ladda ner från Samla, vårt öppna arkivsystem: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7702

Kommentar av Helen Simonsson den 25 November 2014 kl. 11.21

Problem med klotter? Här finns Riksantikvarieämbetets nya informationsblad om hur man tar bort klotter: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7700?show=full

Kommentar av Helen Simonsson den 18 November 2014 kl. 11.21

Under 2012-2014 har Riksantikvarieämbetet arbetat med klimatförändringarna och att inventera kunskapsläget avseende klimatanpassning. Fokus har varit på byggnader (men mycket av arbetets slutsatser och metoder skulle gå att applicera även på andra typer av objekt, till exempel fornlämningar eller offentliga konstverk). Delrapport 1 av Erik Kjellström vid Rossby Centre, SMHI och delrapport 2 av kulturgeograf Per Lindqvist visar hur man genom att kombinera kartor över klimatscenarier med spridningskartor över en viss typ av objekt (Per har valt byggnadsminnen men samma metod skulle gå att använda med andra valfria objektstyper) kan få en översikt över var i Sverige vi bör vara extra beredda på att klimatförändringarna kan ge vissa skadetyper. Denna beredskap gör att det blir lättare att arbeta preventivt. Delrapporterna finns att hämta här:

Delrapport 4 handlar om byggnader med kulturhistoriska värden och långsamma skadeförlopp och hur man genom att arbeta preventivt förebygga många av skadorna som kan komma att öka annars på grund av ett fuktigare vinterklimat: Delrapport 4: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7678
Kommentar av Helen Simonsson den 12 November 2014 kl. 14.05

"Sten i husfasader

Bergarter är svåra att studera i naturen. Berggrunden är normalt täckt av jord, och de gånger berget går i dagen är hällarna oftast bevuxna med lavar. Vill man ta reda på hur bergarterna ser ut och känns, är hus med fasader av sten många gånger bäst. Kalksten och vissa typer av sandsten är dock mycket känsliga för luftföroreningar, främst svaveldioxid, varför till exempel utsmyckade husportaler kan vara svårt skadade. Stenobjekt kan ha stått närmast oanfrätta i århundraden, eller ännu längre, men sedan under 1900-talet blivit allvarligt skadade på några få decennier."

http://www.utinaturen.nu/naturomraden/naturen-i-innerstan/39-naturo...

Kommentar av Hanna Eriksson den 14 Mars 2014 kl. 18.09

Har en fråga om det är någon annan som har stött på saltutfällningar som ser ut som små små droppar (1mm i diameter) på kalkmålningar...? Man blir fuktig på fingret om man trycker försiktigt på dem... Det smakar salt. Nån som känner igen det?

 

Medlemmar (74)

 
 
 

© 2018   Created by Riksantikvarieämbetet.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor