Alla grupper (75)

 • Landsbygdsutveckling

  19 medlemmar Senaste aktivitet: Sep 17, 2012

  Forum för frågor kring kulturarv kopplat till utveckling på landsbygden. Utbyte av erfarenheter av lokala exempel på entreprenörskap och regional…

 • Brandskydd och restvärdesräddning för kulturarv

  130 medlemmar Senaste aktivitet: 17 Okt

  Brandskydd, restvärdesräddning, katastrofbereskap för kulturmiljöer och kulturarv. Här kan vi dela erfarenheter och tips.

 • Marinarkeologisk konservering

  19 medlemmar Senaste aktivitet: 30 Jan

  Ett nätverk för marinarkeologiska konservatorer i Sverige.

 • Samlingsförvaltning

  88 medlemmar Senaste aktivitet: 27 Nov

  Välkommen att lämna kommentarer och tips till vår idé- och kunskapsbank!

 • Landskapsvård

  6 medlemmar Senaste aktivitet: Jul 3, 2013

  Detta är ett nätverk för landskapsvårdare. Gruppen startades 2012 av studenter vid DaCapo i Mariestad  (Göteborgs universitet - kulturvård), inom…

 • Laserteknik i kultur

  39 medlemmar Senaste aktivitet: Maj 26, 2016 Laser teknik som används inom kultur, till exempel rengöring av olika material, analyteknik som använder laser, 3-D mätning av både föremål och…

 • AB och kulturarv

  9 medlemmar Senaste aktivitet: 24 Feb

  Sluten grupp för nätverket Brandskydd och kulturarv

 • Värdering och urval

  42 medlemmar Senaste aktivitet: 4 Dec

  Gruppen är till för alla verksamma inom kulturarvsarbetet som önskar diskutera olika frågor knutna till värdering och urval.

 • Utställningsmontrar

  26 medlemmar Senaste aktivitet: 23 Nov

  En grupp för dem som är intresserad av att diskutera olika aspekter av utställningsmontrar

 • Gotlands medeltida kyrkor

  6 medlemmar Senaste aktivitet: Apr 5, 2016

  Omdatering av Gotlands medeltida kyrkor med upp till 200 år

 • Vård av runstenar

  18 medlemmar Senaste aktivitet: 22 Nov

  Det här är en öppen grupp för dig som är intresserad av vård av runstenar. Här kommer att finnas länkar till artiklar som handlar om vård och…

 • Klimatförändringar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

  18 medlemmar Senaste aktivitet: 24 Okt

  Här finns möjlighet att lägga upp goda exempel samt ställa frågor och diskutera klimatförändringar och klimatanpassning av kulturhistoriskt…

 • Riskhantering och kulturvård

  21 medlemmar Senaste aktivitet: 4 Dec

 • Gifter i samlingar

  35 medlemmar Senaste aktivitet: 21 Nov

  Grupp för utbyte av tips och råd, kunskap och erfarenheter kring ohälsosamma ämnen som kan förekomma i samlingar.

 • Trädgårdsarkeologi

  14 medlemmar Senaste aktivitet: 18 Jul

  Vårt gröna kulturarv kan diskuteras utifrån alla tidsperioder. Vilken information kan vi få ut med ett trädgårdsarkeologiskt perspektiv och var…

 • Kyrkogårdar

  46 medlemmar Senaste aktivitet: 16 Okt

  En grupp för alla som arbetar med kyrkogårdar på något sätt, till exempel vårdprogram, trädvårdplaner, restaureringar och daglig skötsel.

© 2017   Created by Riksantikvarieämbetet.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor