Ideella insatser, närstudier och tekniska analyser tar fram ny kunskap om muralmålningar på kyrkvindar. Sommaren 2008 initierades ett ideellt tvärvetenskapligt projekt för att undersöka hur tidig…