Under några år har Riksantikvarieämbetets enhet för konserveringsvetenskap undersökt flamskyddsmedel i projektet ”Hållbar textilkonst?” Idag har vi svaret – nej, textilkonsten är inte hållbar om den flamskyddas med de salter och kväve-eller fosforföreningar som ingår i de kommersiella flamskyddsmedel som finns på marknaden. En rapport kommer att bli färdig under hösten 2012 men redan idag kan vi säga att textilier behandlade med flamskyddsmedel har en kortare livslängd än de som inte behandlats. Det beror bland annat på att flamskyddsmedlen verkar genom att sänka pH-värdet d v s försura och försvaga materialet som samtidigt blir känsligare för ljus och UV-strålning. Medlen drar också till sig fukt och materialet blir tyngre och riskerar därigenom att ytterligare försvagas.

Vi vill varna konservatorer för våtrengöring av flamskyddsbehandlad textil. Det höjer visserligen pH-värdet men kan bidra till ännu mer försvagning och nedbrytning av materialet. Reaktiva textilfärger påverkade av flamskyddsmedel kan fälla kraftigt i vatten. Istället för våtrengöring kan man använda sig av dammsugning eller andra torra metoder för att avlägsna smuts och flamskyddsmedel från ytan. Att flamskyddsmedlen emitterar i form av damm eller gas är en risk vi inte kan bortse från. Vi avråder därför från flamskyddsmedel i montrar och i utställningar, särskilt som de också påverkar andra material. Till exempel orsakar ammoniumklorid, som bland annat används i brandsläckare, korrosion på metall. För trä och målade ytskikt finns flamskyddande färger och lacker som innehåller samma typ av kemikalier som de för textil. Hur de långsiktigt  påverkar materialet behöver undersökas mer.

I många sammanhang kan det vara nödvändigt att använda sig av flamskyddsmedel – men i kulturvården där man syftar till ett långsiktigt bevarande bör de inte förekomma. Istället är det viktigt att bedriva ett aktivt brandskyddsarbete, helst redan vid planering och projektering och att alltid arbeta med en helhetssyn på brandskyddsfrågan.

Foto: Gabriella Ericson

Bilden visar försök med fyra flamskyddsmedel på bomull jämförda med obehandlad bomull (längst  till höger). Proverna har exponerats i ett norrfönster under ett år. Proverna i nederkanten har förvarats mörkt under samma tid.

Visningar: 77

Kommentera

Du måste vara medlem i Kulturvårdsforum för att lägga till kommentarer!

Gå med i Kulturvårdsforum

© 2018   Created by Riksantikvarieämbetet.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor